تعرفه:

       مطابق با آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی  به شماره 24020 مورخ 30/4/98:

  1. ارائه خدمات آزمایشگاهی برای دانشجویان دانشگاه 60 درصد تعرفه، اعضای هیات علمی دانشگاه(برای اجرای پروژه های برون دانشگاهی و درون دانشگاهی) 80 درصد، دانشجویان و اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها به ترتیب90 درصد و سایر کاربران صد در صد تعرفه اعلام شده است. 
  2. تعرفه استفاده از فضای آزمایشگاه ها و کارگاه ها برای دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحد مجری رایگان و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای،دکتری تخصصی و اعضای هیات علمی دانشگاه(به غیر از دانشجویان واحد مجری) به ازای هر ماه به ترتیب 000,000,1 ،  000,500,1 و  000,000,2  ریال است.

جهت مشاهده تعرفه های دستگاهها اینجا را کلیک نمایید.