کنفرانس و همایش:

  • در اوایل اردیبهشت سال 94، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی در برگزاری سومین سمپوزیوم بین المللی "مدیریت کیفیت گیاهان زینتی در حلقه تولیدآنها" در واحد کرمانشاه با همکاری انجمن بین المللی علوم باغبانی مشارکت نمود.