ریاست مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از ابتدای تأسیس تا کنون بر عهده 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده است:

جناب آقای مهدی روزرخ از سال 1396- 1394 ، سرکار خانم دکتر لیا شوشتری از سال 1397 - 1396 . 

در حال حاضر خانم دکتر شیما علایی ریاست مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه را عهده دار هستند. و  همچنین عضو هیأت علمی تمام وقت گروه کشاورزی می باشند که از تیر ماه 97 مسئولیت مرکز را برعهده گرفته اند.

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا کلیک نمایید.